Weinig verandering in ratinglijst

Vanwege de Coronastop is er logischerwijze weinig gewijzigd in de ratinglijst van augustus. Alleen het deel van de tweede helft van de WSG-competitie dat gespeeld is, is verwerkt. Thiemen Dekker kreeg er de meeste punten bij (40), gevolgd door Klaudio Kolakovic (+27) en Han van de Laar (+23). Henk Wiggers (-34) verloor de meeste punten, gevolgd door Gerard Klein Langenhorst (-32) en Tim Witteveen en Henk te Brinke (beiden -25). Arjan van Lith heeft met 2175 nog steeds de meeste punten, maar Klaudio zit hem nu met 2158 weer op de hielen. Jochem Mullink bezit 2131 ratingpunten.