Agenda

Zaterdag 17 juli                       Barbecue

Dinsdag 31 augustus            Ledenvergadering

Vrijdag 3 september            Begin jeugdschaak 

Dinsdag 7 september          Start onderlinge competitie 

Zaterdag 18 september     Begin competitie WSG 1 en 2

Vrijdag 1 oktober                   Schaakcursus

Vrijdag 15 oktober                Schaakcursus

Zaterdag 20 november       Kroegenschaaktoernooi