Agenda

 

Dinsdag 30 augustus            Ledenvergadering

Vrijdag 2 september            Begin jeugdschaak 

Dinsdag 6 september          Start onderlinge competitie 

Zaterdag 10 september     Berkelstedentoernooi Billerbeck

Zaterdag 17 september     Begin competitie WSG 1 en 2

Dinsdag 20 september       Schaak-Off senioren

Vrijdag 23 september         Schaak-Off jeugd

Vrijdag 30 september          Schaakcursus Frank Kroeze

Zaterdag 8 oktober              Begin competitie WSG 3

Vrijdag 14 oktober                Schaakcursus Frank Kroeze