6-1


Na de jaarvergadering stond traditiegetrouw de simultaan door de clubkampioen op het programma. Vorig jaar verloor Jochem Mullink nog vijf partijen van de vijftien bij een score van 8,5-6,5. Nu slechts één van de twintig. En een score van 12,5-7,5. Een percentage van 62,5. Alleen Robin Hoens wist te winnen van de simultaangever. Dertien spelers bereikten een remise.

De jaarvergadering die met 23 personen een goede opkomst kende, verliep ondanks enige haperingen in het in de juiste volgorde afwerken van de agenda, vlot. Mogelijk omdat veel aanwezigen graag snel aan de simultaan wilden beginnen. De op tafel liggende voorstellen werden overgenomen door de ledenvergadering. Aanvullend werd na een vraag van één van de leden nog toegezegd een enquête op te gaan zetten naar de speelomstandigheden.