WSG in de lift

Tijdens de jaarvergadering van de SBO kwam naar voren dat WSG van alle clubs binnen de SBO het afgelopen jaar de grootste groei gehad heeft in de seniorenafdeling. De totale ledengroei  was net niet het grootste en zo ging die prijs aan WSG voorbij.

Binnen de SBO hebben alleen SG Max Euwe en Almelo nu nog een groter ledenaantal dan de Winterswijkse schaakclub.