Oneven


Ook in derde ronde van Zomerschaak was het deelnemersaantal oneven. Na 11 en 15 deelnemers waren er nu 13. Voor wie dat ongeluk opleverde laten we in het midden. Na de helft van de competitie zijn er nu diverse spelers die negen partijen (het minimumaantal om voor de prijzen in aanmerking te komen) hebben gespeeld, Van die spelers heeft Henri Abbink 67% en Paul van der Lee, Dick Boogaard en Marcel Krosenbrink 61%. Ook Luc van Harxen, Marijn Visser en Jan Eckhardt hebben het aantal te spelen partijen al gehaald.