Hele familie in de prijzen

Bij het rapidtoernooi in Hardenberg (103 deelnemers !) slaagden alle deelnemende leden van de familie Maris er in een (geld)prijs te pakken. Evi werd met vijf punten tweede in groep 11. Vader Erik werd met eveneens vijf punten derde in diezelfde groep. Lauri werd met 5,5 punten eerste in groep 12. Alle groepen hadden acht spelers.