Best of three


In de derde en voorlopig nog niet laatste uitgave van lockdowncup waren er maar liefst drie spelers met vier punten. Slechts een half weerstandspuntje scheidde hen op de ranglijst. Henrik Lösing, Han Schuurmans en Marcel Krosenbrink. In die volgorde. Het deelnemeraantal zakte helaas wederom, hopelijk heeft de Coronamoeheid nog niet toegeslagen.