10-8

In de jaarvergadering van het WSG werden enkele belangrijke besluiten genomen. Zo werd het huishoudelijk reglement vastgesteld en stemden de leden in met de nieuwe begroting en daarmee ook met een contributieverhoging.

Ook waren er verheugende zaken. Han van de Laar werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap en Dick Boogaard was zelfs 50 jaar lid. Ook werden de diverse bekers uitgereikt. Voor Mitch Amkreutz, Henk Doppenberg en Geert ten Hietbrink was het zelfs de eerste beker als WSG’er. Ook Han Schuurmans, Marcel Krosenbrink, Luc van Harxen, Jochem Mullink en Henri Abbink vielen in de prijzen. Voor Henri was de grootste beker als clubkampioen.

Henri kijkt enigszins verschrikt naar de grote beker die hij zojuist heeft gekregen

Het bestuur nam afscheid van Gerard Klein Langenhorst die meer dan tien jaar in het bestuur zat met de portefeuille materiaal en accommodatie. Onder applaus en met een attentie trad Gerard af. Henk te Brinke volgt hem op. Han van de Laar en Mark Burgers hebben ook hun afscheid als bestuurslid aangekondigd. Luc van Harxen en Geert ten Hietbrink gaan zich als aspirant-bestuurslid warmlopen als opvolger.

Na afloop van de vergadering die maar drie kwartier vergde gaf de vice-clubkampioen Marcel Krosenbrink een simultaan. In ieder geval volgens zijn eigen verrassing bracht hij het er goed af met een score van 10 uit 18 (55%). Alleen Bert te Sligte, Gerard Harbers en Joachim Musholt wisten van de simultaangever te winnen.